Babbeltje is een geregistreerd merk sinds 31-12-2019. Geen van alle teksten, illustraties, vormgeving, drukwerk en merknaam mag letterlijk gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming.

Gedichten/quotes/schrijfsels door Babbeltje mogen alleen origineel gedeeld worden uit naam van Babbeltje. Deze mogen niet gedupliceerd worden onder eigen naam.

Babbeltje zwart dunne letters trademark
Reading and writing

Digitale illustraties die getekend zijn door: Babbeltje (Babs van den Acker)

Op deze illustraties berust auteursrecht. Er is geheel eigen invulling gegeven aan deze illustraties en mogen niet worden nagemaakt of gebruikt worden zonder toestemming. Je kan de illustraties tegenkomen in de website, social media of op drukwerk.